Herengracht 49, Amsterdam foto-1
Amsterdam

Herengracht 49

Herengracht 49, Amsterdam foto-0
Herengracht 49, Amsterdam foto-1
Herengracht 49, Amsterdam foto-2
Herengracht 49, Amsterdam foto-3
Herengracht 49, Amsterdam foto-4
Herengracht 49, Amsterdam foto-5
Herengracht 49, Amsterdam foto-6
Herengracht 49, Amsterdam foto-7
Herengracht 49, Amsterdam foto-8
Herengracht 49, Amsterdam foto-9
Herengracht 49, Amsterdam foto-10
Herengracht 49, Amsterdam foto-11
Herengracht 49, Amsterdam foto-12
Herengracht 49, Amsterdam foto-13
Herengracht 49, Amsterdam foto-14
Herengracht 49, Amsterdam foto-15
Herengracht 49, Amsterdam foto-16
Herengracht 49, Amsterdam foto-17
Herengracht 49, Amsterdam foto-18
Herengracht 49, Amsterdam foto-19
Herengracht 49, Amsterdam foto-20
Herengracht 49, Amsterdam foto-21
Herengracht 49, Amsterdam foto-22
Herengracht 49, Amsterdam foto-23
Herengracht 49, Amsterdam foto-24
Herengracht 49, Amsterdam foto-25
Herengracht 49, Amsterdam foto-26
Herengracht 49, Amsterdam foto-27
Herengracht 49, Amsterdam foto-28
Herengracht 49, Amsterdam foto-29
Herengracht 49, Amsterdam foto-30
Herengracht 49, Amsterdam foto-31
Herengracht 49, Amsterdam foto-32
Herengracht 49, Amsterdam foto-33
Herengracht 49, Amsterdam foto-34
Herengracht 49, Amsterdam foto-35
Herengracht 49, Amsterdam foto-36
Herengracht 49, Amsterdam foto-37
Herengracht 49, Amsterdam foto-38
Herengracht 49, Amsterdam foto-39
Herengracht 49, Amsterdam foto-40
Herengracht 49, Amsterdam foto-2
Herengracht 49, Amsterdam foto-3
+41
Perceeloppervlakte
99 m²
Woonoppervlakte
357 m²
Inhoud
1.344 m³

Omschrijving

---ENGLISH TRANSLATION BELOW---

Uniek Rijksmonument: Een Stukje Geschiedenis en puur genieten aan de Gracht

Dit prachtige 6-laagse Rijksmonument met haar charme en rijke geschiedenis, is schitterend gelegen aan een woonerfgebied (het enige aan een Amsterdamse gracht) met weinig tot geen doorlopend verkeer met autovrije brede stoep. Aan dit rustige stukje van de gracht kun je in de avondzon heerlijk buiten dineren of borrelen.

Dit historische pand, op eigen grond, dateert uit 1580/1665 en heeft al eeuwenlang verhalen te vertellen. In 2003-2005 heeft de huidige eigenaar met liefde en respect voor de historie en monumentale structuur het gehele pand, grondig gerenoveerd. Onder andere zijn er toen een nieuwe CV installatie en nieuwe radiatoren geïnstalleerd, de platte daken, dakgoten en regenpijpen zijn vernieuwd, alle leidingen zijn vervangen en de elektrische installatie is vernieuwd. Het dak is geïsoleerd en beschoten. Met behulp van een bijzondere verrassing konden de originele 17e eeuwse dakpannen worden teruggelegd op het dak. Tevens zijn er drie nieuwe badkamers en een geheel nieuwe keuken aangebracht. De achtergevel van het voorhuis is verstevigd met een metalen frame. Tijdens deze restauratie is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd waardoor de verschillende bouwfasen van dit huis (1580/1665, 1750, 1805, 1900, 1963 en 2003-2005) goed te herkennen zijn.

Met zijn imposante 3-ramen-brede gevel en gelegen aan de westkant van de Grachtengordel, omarmt dit pand zijn bevoorrechte positie tussen het bruisende hart van historisch Amsterdam en de geliefde Jordaan. Het huis ligt temidden van de schoonheid van beroemde grachtenpanden en de levendige ambiance van de nabijgelegen 9 straatjes op een paar minuten lopen van het Centraal Station.

INDELING
Elke hoek van dit pand ademt historische grandeur.

Betreed het pand via twee afzonderlijke ingangen, één op de beletage en één op souterrain niveau. De 17e-eeuwse buitentrap van het klassieke stoepje leidt naar de beletage. De voordeur brengt u naar de hal en de achtergelegen gang met een marmeren vloer en lambrisering. De gang heeft nog zijn originele marmeren fonteintje. De voorkamer heeft een prachtige hoogte van bijna 6 meter. Een plafond met imposante stevige balken uit 1665. De prachtige marmeren schouwen met functionerende haarden zorgen voor extra warmte en sfeer in de koude maanden. De grote ramen met sfeervolle vlakverdeling zorgen voor veel lichtinval van voor- en achterkant. Aan de achterkant van de voorkamer ligt een bijzondere WC die ook bereikbaar is vanuit de patio. De vloer van de patio is net helemaal opnieuw aangelegd. De woonkeuken met diverse inbouwapparatuur is in het achterhuis gelegen en biedt tevens toegang tot het ruime souterrain. In het oude gewelf tussen keuken en souterrain bevindt zich de wijnkelder. Ook is in het souterrain een badkamer met douche en toilet.

Op de tussenverdieping in het achterhuis ligt een goed formaat kamer met mooie schouw, ideaal als werkkamer of slaapkamer.

Een klassieke houten trap met prachtige details onthult verdiepingen vol karakter. De hal op de eerste verdieping is uitzonderlijk licht door het daklicht. Aan de voorzijde is een woonkamer gelegen met mooi ornamenten plafond. De drie grote ramen geven een fantastisch uitzicht op de gracht. Ook hier een mooie 18e eeuwse schouw en houten vloer in blokverband gelegd. Aan de achterzijde van de woonkamer, tegen het lichthof van de patio, ligt een zeer sfeervolle kamer welke in gebruik is als bibliotheek. In het achterhuis op deze woonlaag ligt een ruime karakteristieke slaapkamer met authentieke en zeer comfortabele bedstee.

De trap tussen de woonkamer en bibliotheek brengt u naar het voorhuis op de tweede verdieping. Hier bevindt zich de hoofdslaapkamer aan de voorzijde met goed ontworpen kledingkasten vermomd als tussenmuur. Aan de achterzijde een open, ruime en zeer lichte badkamer v.v. inloopdouche, toilet en wastafel aan de achterzijde.
In het midden een trap naar de kapverdieping.

Hier is een studio met aan de voorzijde een woongedeelte. Aan de zijkant bevindt zich een kitchenette. Aan de achterzijde is er een slaapgedeelte met toilet. De houten balkenconstructie is zichtbaar en zorgt voor veel sfeer. Deze ruimte heeft de hele dag volop licht rondom mede door een serie in 2005 aangebrachte zijramen. Aan de voorkant zijn openslaande deuren met avondzon tot zonsondergang en uitzicht op de Westerkerktoren. Vanwege het continue prachtige licht en uitzicht wordt deze ruimte door de eigenaren als hangout plek gebruikt.

Middenin deze verdieping bevindt zich een trap welke u naar de bergvliering brengt met origineel hijsrad en een luik met wijds uitzicht aan de achterzijde.

In het achterhuis op de bovenste verdieping bevindt zich nog een goed formaat slaapkamer met volop licht en een eigen moderne badkamer (vernieuwd in 2021) v.v. inloopdouche, toilet en wastafel. Het achterhuis heeft een eigen CV ketel.

Laat je betoveren door de tijdloze elegantie en de mogelijkheden die dit bijzondere pand biedt. Dit is niet alleen een huis en een kans om deel uit te maken van de rijke geschiedenis van Amsterdam maar vooral een plek om heerlijk van te genieten.

LIGGING
De woning is gelegen op een zeer geliefde locatie aan het begin van de Herengracht. Op gemakkelijke loopafstand van Centraal Station en vlakbij de supermarkten en winkelstraat de Haarlemmerstraat. Bij het naar buiten stappen is er het echte Amsterdamse straatbeeld van de grachten waar onze hoofdstad wereldwijd bekend om staat. Deze prachtige locatie is om de hoek van de Heren- en Prinsenstraat met bekende restaurants. En iets verderop de bekende 9 straatjes en het westelijk deel van de grachtengordel met veel kleine bijzondere winkels en restaurants. Lopend of met de fiets is binnen enkele minuten de bekende, maar vooral gezellige Jordaan te bereiken die beschikt over tal van restaurants en cafés en uitermate geschikt is voor een leuke avond uit! Het historische centrum van Amsterdam met zijn vele musea en goed aangeschreven restaurants, het muziekgebouw op een paar minuten fietsafstand en iets verderop de opera en het concertgebouw.

BIJZONDERHEDEN
- 6 laags grachtenpand;
- Rijksmonument;
- Gelegen aan auto luwe en net gerenoveerde kade;
- Eigen grond;
- Grondig gerenoveerd in 2003-2005.


---ENGLISH TRANSLATION---

Unique National Monument: A Piece of History and pure enjoyment by the Canal

This magnificent 6-storey National Monument, with its charm and rich history, is beautifully situated in a residential area (the only one along an Amsterdam canal) with little to no traffic and wide pedestrian sidewalks. At this tranquil stretch of the canal, you can enjoy outdoor dining or drinks in the evening sun.

This historic property, on its own land, dates back to 1580/1665 and has stories to tell for centuries. In 2003-2005, the current owner lovingly and respectfully renovated it, preserving its historic and monumental structure and details. Among other things, a new central heating system with pipes, radiators, and two boilers was installed, the flat roofs, gutters, and downspouts were renewed, all pipes were replaced, and the electrical installation was updated. The roof was insulated and reshingled. With the help of a special surprise, the original 17th-century roof tiles could be laid back on the roof. Three new bathrooms and a completely new kitchen were also installed. The rear facade of the main house was reinforced with a metal frame. During this restoration, a building historical study was conducted, allowing the different construction phases of this house (1580/1665, 1750, 1805, 1900, 1963, and 2003-2005) to be well recognized.

With its imposing 3-window-wide facade and located on the west side of the Canal Belt, this property embraces its privileged position between the bustling heart of historic Amsterdam and the beloved Jordaan neighborhood. The house is surrounded by the beauty of famous canal houses and the vibrant atmosphere of the nearby 9 Streets, just a few minutes' walk from Central Station.

LAYOUT
Every corner of this property exudes historical grandeur.

Enter the property through two separate entrances, one on the ground floor and one at basement level. The 17th-century exterior staircase of the classic stoop leads to the ground floor. The front door leads you to the hall and the rear corridor with a marble floor and wainscoting. The corridor still has its original marble fountain. The front room has a beautiful height of almost 6 meters. A ceiling with impressive sturdy beams from 1665. The beautiful marble fireplaces with functioning fireplaces provide extra warmth and atmosphere in the cold months. The large windows with atmospheric muntin bars provide plenty of light from the front and back. At the back of the front room is a special toilet that is also accessible from the patio. The patio floor has just been completely redone. The kitchen with various built-in appliances is located in the rear house and also provides access to the spacious basement. The old vault between kitchen and basement houses the wine cellar. There is also a bathroom with shower and toilet in the basement.

On the mezzanine floor in the rear house is a good-sized room with a beautiful fireplace, ideal as a study or bedroom.

A classic wooden staircase with beautiful details reveals floors full of character. The hall on the first floor is exceptionally light due to the skylight. At the front is a living room with beautiful ornamental ceiling. The three large windows provide a fantastic view of the canal. Here too, a beautiful 18th-century fireplace and wooden floor laid in herringbone pattern. At the rear of the living room, against the light well of the patio, is a very atmospheric room which is used as a library. In the rear house on this floor is a spacious characteristic bedroom with authentic and very comfortable alcove bed.

The stairs between the living room and library lead you to the front house on the second floor. Here is the master bedroom at the front with well-designed wardrobes disguised as partition walls. At the rear, there is an open, spacious, and very bright bathroom with walk-in shower, toilet, and sink at the rear.
In the middle, a staircase leads to the attic floor.

Here is a studio with a living area at the front. On the side is a kitchenette. At the rear, there is a sleeping area with a toilet. The wooden beam construction is visible and creates a lot of atmosphere. This space has plenty of light all day round, partly due to a series of side windows installed in 2005. At the front are French doors with evening sun until sunset and a view of the Westerkerk tower. Because of the consistently beautiful light and view, this space is used by the owners as a hangout spot.

In the middle of this floor is a staircase that takes you to the attic with original hoist wheel and a hatch with wide view at the rear.

In the rear house on the top floor is another good-sized bedroom with plenty of light and its own modern bathroom (renovated in 2021) with walk-in shower, toilet, and sink. The rear house has its own boiler.

Let yourself be enchanted by the timeless elegance and the possibilities that this special property offers. This is not just a house and an opportunity to be part of Amsterdam's rich history but above all a place to enjoy to the fullest.

LOCATION
The property is located in a highly sought-after location at the beginning of the Herengracht. Within easy walking distance of Central Station and close to supermarkets and the shopping street Haarlemmerstraat. Stepping outside, you'll find the authentic Amsterdam canal scene our capital city is globally known for. This beautiful location is around the corner from the Heren- and Prinsenstraat with renowned restaurants. And a little further, the famous 9 Streets and the western part of the Canal Belt with many small unique shops and restaurants. Within a few minutes' walk or bike ride, you can reach the well-known, but especially cozy Jordaan area, which boasts numerous restaurants and cafes and is perfect for a fun night out! The historic center of Amsterdam with its many museums and well-regarded restaurants, the music building just a few minutes' bike ride away, and further on the opera and concert hall.

FEATURES
6-story canal house;
National monument;
Located on almost car-free and newly renovated quay;
Private land;
Thoroughly renovated in 2003-2005.
Meer lezen
Minder lezen
Pieter Joep van den Brink
Uw qualis-makelaar
Pieter Joep van den Brink
Carla van den Brink Makelaars
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
020-671 72 72
Contact met de makelaar Plan een bezichtiging

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 3.150.000 k.k.
Status
Beschikbaar
Oplevering
In overleg
Objectcode
13909

Bouw

Type
Grachtenpand, Tussenwoning
Bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1638
Onderhoud
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Bijzonderheden
Beschermd stads- of dorpgezicht, Monument, Monumentaal pand

Oppervlakten en inhoud

Wonen
357 m²
Perceel
99 m²
Overig
19 m²
Inhoud
1.344 m³

Indeling

Kamers
11
Slaapkamers
5
Badkamers
3
Verdiepingen
6

Energie

Warm water
C.V.-ketel
Verwarming
C.V.-ketel
Ketel
Remeha (2019, Combi-ketel, Eigendom)

Buitenruimte

Balkon
Ja
Tuin
Patio/atrium

Objectkenmerken

• Dakraam

Locatie

Herengracht 49, 1015 BC Amsterdam

• Aan rustige weg
• Aan het water
• In centrum
• Vrij uitzicht

Meer lezen
Minder lezen

Documenten

Plattegronden

Herengracht 49, Amsterdam plattegrond-0
Herengracht 49, Amsterdam plattegrond-1
Herengracht 49, Amsterdam plattegrond-2
Herengracht 49, Amsterdam plattegrond-3
Herengracht 49, Amsterdam plattegrond-4
Herengracht 49, Amsterdam plattegrond-5
Herengracht 49, Amsterdam plattegrond-6

Locatie

Street view
Map view
10 min
20 min
30 min
Reistijd
Voorzieningen

Bereken je reistijd

Kies je vervoer
Maximale reistijd
10 min.
20 min.
30 min.
Reis moment
Daluren
Piekuren
Toon resultaten

Voorzieningen

Geef hieronder aan welke voorzieningen u op de kaart wilt tonen.

Kies voorzieningen
School
Dokter
Apotheek
Restaurant
Sportschool
OV
Supermarkt
Ziekenhuis
Kerk
Tandarts
Bioscoop
Kapper
Toon resultaten

Ik heb interesse in
Herengracht 49

Wilt u een bezichtiging inplannen of heeft u een vraag?
Neem via onderstaand formulier direct contact op met de Qualis-makelaar.

Bedankt voor uw aanvraag.

Bekijk als eerste ons nieuwste woningaanbod, ook in stille verkoop!
Maak nu een account aan

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of u een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat u heeft ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Gegevens
recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms
Pieter Joep van den Brink
Uw qualis-makelaar
Pieter Joep van den Brink
Carla van den Brink Makelaars
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
020-671 72 72

Carla van den Brink Makelaars
Account aanmaken
Bekijk het grootste ‘geheime’ woningaanbod van Nederland. Account aanmaken
Magazine
Bekijk de laatste interieur-
& lifestyle trends!

Qualis e-Magazine