Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-1
Amsterdam

Brede Kerkepad 3

€ 1.475.000 k.k.
Verkocht
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-0
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-1
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-2
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-3
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-4
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-5
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-6
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-7
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-8
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-9
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-10
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-11
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-12
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-13
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-14
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-15
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-16
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-17
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-18
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-19
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-20
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-21
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-22
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-23
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-24
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-25
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-26
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-27
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-28
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-29
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-30
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-31
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-32
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-33
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-34
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-35
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-36
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-37
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-38
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-39
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-40
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-41
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-42
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-43
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-44
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-45
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-46
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-47
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-48
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-49
Verkocht
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-2
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-3
+50
Perceeloppervlakte
290 m²
Woonoppervlakte
220 m²
Inhoud
625 m³
Brede Kerkepad 3 is succesvol verkocht door Carla van den Brink Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken

Omschrijving

Op het meest prachtige en idyllische stukje van Amsterdam Noord, verscholen achter de levendige Nieuwendammerdijk, is dit bijzondere woonhuis van 220 m2 te vinden met 3/4de tuin rondom en eigen parkeergelegenheid aan de voorzijde. Deze voormalige gymzaal uit 1830 behoorde tot de basisschool van Nieuwendam en is in 2003 omgetoverd tot een modern woonhuis met opbouw en voorzien van alle hedendaagse comfort. Destijds is ook de fundering vernieuwd. In 2021 is de tuin fraai aangelegd en voorzien van extra afwatering. Eind 2022 zijn er 20 zonnepanelen geplaatst, de woning heeft een energielabel B.

Het geheel is een mooie samensmelting van een authentiek pand met een historie in een modern jasje. De mooie hoge vide in de woonkamer zorgt voor behoorlijk veel lichtinval die doortrekt naar de ruime woonkeuken. De aangrenzende woonkamer en media kamer zijn keurig afgewerkt met een tegelvloer en strak gestucte muren en hebben hier en daar nog kleine details met een knipoog naar het voormalig gebruik als gymzaal. De twee bovenverdiepingen zijn voorzien van 4 ruime slaapkamers, twee zeer royale badkamers, een laundry, walk-in closet en studyruimte. Door de vide is er een mooie verbinding tussen de leefruimte en slaapruimte. Een speels en ruim gezinshuis op een zeer rustige, geliefde maar vooral romantische locatie. De woning is gelegen op erfpachtgrond van de Gemeente Amsterdam.

De woning is verdeeld over een begane grond, eerste en tweede verdieping en kent de volgende indeling:

Begane grond en tuin:
Eigen parkeergelegenheid aan de voorzijde van de woning met eigen elektrische oplaadpaal. Fraai aangelegde voortuin, entree; Binnenkomst in de centrale hal met trapopgang, ruim toilet met fontein, garderoberuimte en bijkeuken. Vanuit de hal direct een open verbinding naar de ruime woonkeuken. Deze is voorzien van alle gemakken en comfort en beschikt over een vaatwasser, ijskast, vriezer, 5-pits gaskookplaat, oven, magnetron en een fijne koffiecorner. Vanwege de grootte van het kookeiland is er voldoende ruimte voor een gezellige zitbar met krukken. Vanuit de keuken is er een leuke connectie met de woonkamer met vide en de dining. Aan de voorzijde is er nog een separate kamer die gebruikt kan worden als media/werkkamer, echter kan deze ook met gemak bij de woonkamer worden getrokken waardoor de leefruimte nog optimaler wordt. De verzorgd aangelegde tuin rondom is vanaf ieder vertrek te bereiken en is voorzien van veel zonlicht en heeft tevens aan de achterzijde een handige berging voor de tuinmeubels.

Eerste verdieping:
Overloop, ruime slaapkamer aan de voorzijde die vanwege de hoekligging beschikt over veel raampartijen. Vide in het midden die een leuke doorkijk heeft naar de woonkamer. Aan de achterzijde van de woning zijn de andere twee goed formaat slaapkamers gelegen. In het midden is de verzorgde badkamer gesitueerd met inloopdouche, ligbad, dubbele wastafel en een toilet.

Tweede verdieping:
Deze zeer ruime kapverdieping is heel efficiënt ingedeeld, je komt binnen in de study met kleine pantry. Deze zou ook prima geschikt kunnen zijn als slaapkamer. Separate ruime laundry. Binnenkomst in de master bedroom met walk-in closet, opbergruimte, airco, voldoende dakramen en een badkamer ensuite. Deze is voorzien van een ruime inloopdouche, toilet en een mooi wasmeubel.

Tuin:
De tuin is voor 3/4e om de woning heen gelegen, en is voorzien van extra afwatering die gemonitord wordt door twee pompen. Er is voldoende plaats voor een zit- en een eethoek. De tuin biedt ontzettend veel privacy en is beveiligd afgesloten. Er is thans een aanvraag gedaan bij de Gemeente om een extra naastgelegen gemeentelijk perceel te kopen, deze zou koper voort kunnen zetten.

Erfpacht:
- De woning is gelegen op voortdurende erfpacht van de Gemeente Amsterdam
- De Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing
- Het huidige tijdvak loopt van 16 december 2002 t/m 15 december 2052.
- Het betreft een jaarlijkse canon die jaarlijks geïndexeerd wordt.
- De aanvraag van de eeuwigdurende erfpacht is tijdig gedaan, het huidige EN eeuwigdurende tijdvak kunnen tegelijk worden afgekocht voor circa €250.000,-
- De afkoopsom van de erfpacht is reeds verdisconteert in de aantrekkelijke vraagprijs.

Bijzonderheden:
- De woning beschikt over een zeer royaal woonoppervlakte van maar liefst 220 m2 en een perceelgrootte van 290 m2.
- Maar liefst 4 zeer royale slaapkamers en twee grote badkamers. Met een kleine aanpassing kan met gemak nog een vijfde slaapkamer worden gecreëerd.
- Er wordt thans gekeken naar de mogelijkheden om een extra stuk aangrenzend perceel van de Gemeente aan te kopen.
- Kadastraal bekend Gemeente Amsterdam sectie AL nummer 3671.
- In 2002 is er gekeken naar de fundering en zijn er metalen palen van 21 meter diep gerealiseerd die zijn volgestort met beton.
- Eind 2022 zijn er 20 zonnepanelen geplaatst op het dak van 305 Watt.
- De woning is zeer goed onderhouden, elk gedeelte van de woning heeft aandacht gehad en is uitermate goed verzorgd door de huidige eigenaar.

Oplevering:
De oplevering zal plaatsvinden in overleg.

***English Translation***

On the most beautiful and idyllic part of Amsterdam North, hidden behind the lively Nieuwendammerdijk, you will find this special house of 220 m2 with 3/4 garden around and private parking in front. This former gymnasium from 1830 belonged to the elementary school of Nieuwendam and was transformed in 2003 into a modern house with superstructure and equipped with all contemporary comforts. At that time, the foundation was also renewed. In 2021 the garden was beautifully landscaped and provided with additional drainage. At the end of 2022, 20 solar panels were installed, the house has an energy label B.

The whole is a beautiful fusion of an authentic property with a history in a modern jacket. The beautiful high loft in the living room provides quite a lot of light that extends into the spacious kitchen diner. The adjoining living room and media room are nicely finished with a tiled floor and tightly plastered walls and still have small details here and there with a nod to the former use as a gym. The two upper floors feature 4 spacious bedrooms, two very generous bathrooms, a laundry, walk-in closet and study area. The loft makes a nice connection between the living and sleeping areas. A playful and spacious family home in a very quiet, popular but especially romantic location. The house is located on leasehold land of the City of Amsterdam.

The house is divided over a ground, first and second floor and has the following layout:

First floor and garden:
Private parking at the front of the house with its own electric charging station. Beautifully landscaped front garden, entrance; Entry into the central hall with staircase, spacious toilet with fountain, checkroom and utility room. From the hall directly open to the spacious kitchen. This is equipped with all comforts and features a dishwasher, refrigerator, freezer, 5-burner gas hob, oven, microwave and a fine coffee corner. Because of the size of the kitchen island, there is plenty of room for a cozy breakfast bar with stools. From the kitchen there is a nice connection to the living room with loft and dining. At the front there is a separate room that can be used as a media / work room, but can also easily be pulled into the living room making the living space even more optimal. The carefully landscaped garden around is accessible from every room and has plenty of sunlight and also at the rear a convenient storage room for garden furniture.

Second floor:
Landing, spacious bedroom at the front which because of its corner location has many windows. Vide in the middle which has a nice view through to the living room. At the rear of the house are the other two good sized bedrooms located. In the middle is located the well-kept bathroom with walk-in shower, bathtub, double sink and a toilet.

Second floor:
This very spacious cap floor is very efficiently laid out, you enter into the study with small pantry. This could also be great as a bedroom. Separate spacious laundry. Entry into the master bedroom with walk-in closet, storage space, air conditioning, plenty of skylights and an ensuite bathroom. This is equipped with a spacious walk-in shower, toilet and a nice washbasin.

Garden:
The garden is 3/4th around the house, and is equipped with additional drainage monitored by two pumps. There is enough space for a sitting and a dining area. The garden offers an awful lot of privacy and is securely fenced. An application has currently been made to the Municipality to purchase an additional adjacent municipal plot, this could be continued by the buyer.

Leasehold:
- The property is located on perpetual ground lease from the Municipality of Amsterdam.
- The General Provisions for perpetual leasehold 2000 apply.
- The current period runs from December 16, 2002 to December 15, 2052.
- It is an annual canon which is indexed annually.
- The application for the perpetual ground lease has been made in time, the current AND perpetual period can be redeemed simultaneously for approximately €250,000.
- The redemption price of the ground lease is already discounted in the attractive asking price.

Specifics:
- The house has a very generous living area of no less than 220 m2 and a plot size of 290 m2.
- No less than 4 very spacious bedrooms and two large bathrooms. With a small adjustment can easily create a fifth bedroom.
- We are currently looking at the possibility of purchasing an additional piece of adjacent land from the municipality.
- Cadastral name Municipality of Amsterdam section AL number 3671.
- In 2002 the foundation was examined and metal piles of 21 meters deep were realized which were filled with concrete.
- At the end of 2022 there are 20 solar panels installed on the roof of 305 watts.
- The house is very well maintained, every part of the house has had attention and is extremely well cared for by the current owner.

Delivery:
Completion will take place by mutual agreement.
Meer lezen
Minder lezen
Pieter Joep van den Brink
Uw qualis-makelaar
Pieter Joep van den Brink
Carla van den Brink Makelaars
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
020-671 72 72
Contact met de makelaar
Brede Kerkepad 3, Amsterdam foto-1
Brede Kerkepad 3 is succesvol verkocht door Carla van den Brink Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken