Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-1
Amsterdam

Keizersgracht 444 A

€ 4.950.000 k.k.
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-0
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-1
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-2
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-3
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-4
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-5
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-6
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-7
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-8
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-9
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-10
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-11
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-12
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-13
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-14
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-15
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-16
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-17
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-18
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-19
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-20
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-21
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-22
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-23
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-24
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-25
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-26
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-27
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-28
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-29
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-30
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-31
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-32
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-33
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-34
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-35
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-36
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-37
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-38
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-39
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-40
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-41
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-2
Keizersgracht 444 A, Amsterdam foto-3
+42
Aantal kamers
8
Woonoppervlakte
339 m²
Inhoud
1.275 m³

Omschrijving

Schitterend appartement, gelegen in De Witte Keizer met tuin op het zuiden en een prachtige ligging in een bocht van de Keizersgracht. Het appartement heeft, zowel in de statige voor- als achterkamer, een plafondhoogte van 4,30 meter en heeft een oppervlakte van ca. 340 m2, verdeeld over twee verdiepingen en twee vides.

Opvallend aan dit appartement zijn de authentieke ornamenten, te zien op de mooie hoge plafonds, aan de openhaarden, stijlkasten en spiegels.

De woning bestaat uit 2 appartementen, die op iedere verdieping met elkaar zijn verbonden. Er zijn derhalve 2 appartementsrechten, met onder andere als voordeel dat er recht is op 2 parkeervergunningen, wat in het centrum van Amsterdam een pre is. Tevens is er een parkeergarage met Valet parking om de hoek.

Dit fraaie beneden appartement is als het ware een eiland in de stad. De stilte in het huis en het fijne wonen met de rust en ruimte aan de Keizersgracht worden mooi gecombineerd met de levendigheid van de stad.

De foto’s geven een mooie impressie van het pand, maar de grandeur van dit bijzondere appartement wordt pas echt ervaren tijdens een bezichtiging.

Indeling:

Vanuit de statige hal van De Witte Keizer met hoog plafond komt u in het appartement, gelegen op de bel-etage. De overloop geeft een prettige toegang tot de garderobe, 2 zeer ruime bergingkasten en een gastentoilet.

De hoge plafonds aan de voorzijde met uitzicht op de Keizersgracht geven een gevoel van luxe en oneindige ruimte. Het huis is voorzien van een eikenhouten vloer, fraai gelegd in de vorm van visgraat, en is prachtig onderhouden en modern gerenoveerd met instandhouding van de authentieke details uit 1760. In de voorkamer bevindt zich een stijlvolle klassieke gashaard.

Het huis heeft een speelse indeling door een entresol level met lounge ruimte voor de tv en een andere entresol met bibliotheek. Onder de zitkamer en de bibliotheek bevindt zich de ruime moderne open keuken. De doorloop geeft zowel zicht op de tuin als op de gracht, wat bijzonder is voor een groot grachten appartement en waardoor de volledige lengte van het pand voelbaar wordt.

De achterzijde, met eveneens een plafondhoogte van ca. 4.30 meter, krijgt prachtig licht binnen aan het einde van de dag. De statige achterkamer is nu in gebruik als grote eetkamer met vrij uitzicht op de groene tuin. Aan een zijde van de achterkamer zijn prachtige authentieke stijlkasten en stijlspiegels, alsmede een open haard gesitueerd. Deze kamer heeft een charmante en gemakkelijk begaanbare wenteltrap naar boven, die toegang geeft tot de aantrekkelijke bibliotheek, een fijne plek om u even terug te trekken in het huis. Deze bibliotheek loopt over in de zit (tv-)kamer, een prettige ruimte met uitzicht op de voorkamer en over de gracht.

Begane Grond:

De trap vanuit de achterkamer geeft toegang tot een overloop met veel kastruimte op de begane grond. Op deze verdieping bevindt zich tevens een entreedeur vanuit de gemeenschappelijke hal, perfect voor een kantoor aan huis. Uniek aan dit huis is het comfort wat is gerealiseerd door het feit dat 3 slaapkamers een eigen badkamer hebben. Aan de voorzijde van het pand liggen de twee slaapkamers van goed formaat en vol charme. Beide badkamers kennen een goede indeling met eigen toilet, wastafelmeubel en inloopdouche. Deze slaapkamers zijn ook te bereiken via de trap, direct gelegen naast de appartementsdeur.

De hoofdslaapkamer aan de rustige achterzijde is ruim opgezet met openslaande deuren naar de tuin. De badkamer is ensuite gesitueerd met ligbad, inloopdouche en een dubbel wastafelmeubel. Er is tevens een vierde slaapkamer met toegang tot de tuin. De tuin biedt voldoende ruimte voor de zon en geeft verkoeling in de zomers door de mooie begroeiing.

Locatie:

Historisch gezien is 'De Witte Keizer' bijzonder.

De beide panden Keizersgracht 444 en 446 behoorden vanaf hun ontstaan rond 1725 bij elkaar en waren behalve in de 19e eeuw steeds in handen van dezelfde familie. Dit patriciershuis met aanvankelijk daarnaast een koetshuis en stal (respectievelijk 446 en 444) staat in een bocht van de breedste (28 m) gracht van Amsterdam.

Bankier Thomas Hope kocht dit statige grachtenpand in 1758, het beroemde schilderij ‘Het Melkmeisje’ van Vermeer hing hier ooit als onderdeel van zijn kunstcollectie. De bank stond in de huidige tijd bekend onder de naam Bank Mees Hope.

De woning ligt aan de statige Keizersgracht, tussen het Spiegelkwartier en De 9 Straatjes, in het centrum van Amsterdam, in de nabijheid is een kinderdagverblijf en zijn er basisscholen. De omgeving staat bekend om zijn winkels, antiek en kunst. Diverse hippe winkels, mooie designboetiekjes en authentieke cafés en restaurants bevinden zich op loopafstand. De buurt biedt prachtige eeuwenoude architectuur en karakteristieke monumentale panden. Voor dagelijkse boodschappen zijn er meerdere voorzieningen in de nabije omgeving. Cultuurliefhebbers vinden het Museumkwartier met het Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Concertgebouw en de Stadsschouwburg op het Leidseplein op loopafstand. De woning is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer.

Erfpacht:

Het appartement is gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond, met de algemene bepalingen van 1966 voor erfpacht gemeente Amsterdam van toepassing. Het tijdvak loopt tot en met 15 november 2041. De jaarlijkse erfpacht is afgekocht tot 2041.

Bijzonderheden:

- Zeer licht appartement met een oppervlakte van ca. 340 m² op de begane grond met ca. 4.30 meter hoge plafonds
- 4 slaapkamers, 3 badkamers
- Vereniging van Eigenaren Keizersgracht 444-446 te Amsterdam, professioneel beheerd
- Algemene fietsenberging

- English translation -

Superb apartment, located in De Witte Keizer with south-facing garden and a beautiful location in a bend of the Keizersgracht. The apartment has, both in the stately front and back room, a ceiling height of 4.30 meters and has an area of approximately 340 m2, divided over two floors and two voids.

Notable about this apartment are the authentic ornaments, seen on the beautiful high ceilings, on the fireplaces, style cabinets and mirrors.

The house consists of 2 apartments, connected on each floor. There are therefore 2 apartment rights, with the advantage, among other things, of being entitled to 2 parking permits, which is an advantage in the center of Amsterdam. There is also a parking garage with Valet parking around the corner.

This beautiful downstairs apartment is like an island in the city. The silence in the house and the fine living with the peace and space on the Keizersgracht are nicely combined with the liveliness of the city.

The photos give a nice impression of the property, but the grandeur of this special apartment is only really experienced during a viewing.

Layout:

From the stately hall of The White Emperor with high ceiling you enter the apartment, located on the bel-etage. The landing provides pleasant access to the checkroom, 2 very spacious storage closets and a guest toilet.

The high ceilings at the front overlooking the Keizersgracht give a feeling of luxury and infinite space. The house has oak flooring, beautifully laid in herringbone form, and has been beautifully maintained and modernly renovated while maintaining the authentic details from 1760. There is a stylish classic gas fireplace in the front room.

The house has a playful layout due to a mezzanine level with lounge area for TV and another mezzanine level with library. Below the lounge and library is the spacious modern open kitchen. The walk-through gives both garden and canal views, which is unusual for a large canal apartment and makes the full length of the property tangible.

The rear, also with a ceiling height of about 4.30 meters, gets beautiful light in at the end of the day. The stately back room is now used as a large dining room with unobstructed views of the green garden. On one side of the back room are located beautiful authentic style cabinets and style mirrors, as well as a fireplace. This room has a charming and easily passable spiral staircase upstairs, which gives access to the attractive library, a nice place to retreat into the house for a while. This library flows into the sitting (TV) room, a pleasant space overlooking the front room and over the canal.

Ground Floor:

The staircase from the back room gives access to a landing with plenty of closet space on the first floor. There is also an entrance door on this floor from the common hallway, perfect for a home office. Unique to this house is the comfort realized by the fact that 3 bedrooms have private bathrooms. At the front of the property are the two bedrooms of good size and full of charm. Both bathrooms have a good layout with private toilet, sink cabinet and walk-in shower. These bedrooms can also be accessed via the staircase located right next to the apartment door.

The master bedroom at the quiet rear is spacious with French doors to the garden. The bathroom is ensuite situated with bathtub, walk-in shower and double sink unit. There is also a fourth bedroom with access to the garden. The garden offers plenty of room for sunshine and provides cooling in the summers due to the beautiful vegetation.

Location:

Historically, "The White Emperor" is special.

The two buildings Keizersgracht 444 and 446 belonged to each other from their inception around 1725 and were always owned by the same family except in the 19th century. This patrician house with initially adjacent coach house and stable (446 and 444 respectively) stands in a bend of the widest (28 m) canal in Amsterdam.

Banker Thomas Hope bought this stately canal house in 1758; Vermeer's famous painting "The Milkmaid" once hung here as part of his art collection. The bank was known as Bank Mees Hope in modern times.

The property is located on the stately Keizersgracht, between the Spiegelkwartier and De 9 Straatjes, in the center of Amsterdam, nearby is a nursery and there are elementary school. The area is known for its stores, antiques and art. Several hip stores, beautiful designer boutiques and authentic cafes and restaurants are within walking distance. The neighborhood offers beautiful century-old architecture and characteristic monumental buildings. For daily shopping there are several facilities in the vicinity. Culture lovers will find the Museum Quarter with the Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Concertgebouw and the Stadsschouwburg on Leidseplein within walking distance. The property is easily accessible by both public and private transport.

Leasehold:

The apartment is located on municipal leasehold land, with the general provisions of 1966 for leasehold municipality of Amsterdam applicable. The period runs until November 15, 2041. The annual ground lease has been bought off until 2041.

Details:

- Very bright apartment with an area of approx. 340 m² on the first floor with approx. 4.30 meter high ceilings
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Owners association Keizersgracht 444-446 in Amsterdam, professionally managed
- General bicycle storage
Meer lezen
Minder lezen
Pieter Joep van den Brink
Uw qualis-makelaar
Pieter Joep van den Brink
Carla van den Brink Makelaars
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
020-671 72 72
Contact met de makelaar Plan een bezichtiging

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 4.950.000 k.k.
Status
Beschikbaar
Oplevering
In overleg
Objectcode
14679

Bouw

Type
Dubbel benedenhuis
Bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1720
Onderhoud
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend
Bijzonderheden
Beschermd stads- of dorpgezicht, Monument, Monumentaal pand

Oppervlakten en inhoud

Wonen
339 m²
Inhoud
1.275 m³

Indeling

Kamers
8
Slaapkamers
4
Badkamers
3
Verdiepingen
2

Energie

Warm water
C.V.-ketel
Verwarming
C.V.-ketel
Ketel
(Combi-ketel, Eigendom)

Buitenruimte

Balkon
Ja
Tuin
Achtertuin
Achtertuin
Zuidwest, 38 m², 618×614cm

Objectkenmerken

• Mechanische ventilatie

Locatie

Keizersgracht 444 A, 1016 GD Amsterdam

Meer lezen
Minder lezen

Locatie

Street view
Map view
10 min
20 min
30 min
Reistijd
Voorzieningen

Bereken je reistijd

Kies je vervoer
Maximale reistijd
10 min.
20 min.
30 min.
Reis moment
Daluren
Piekuren
Toon resultaten

Voorzieningen

Geef hieronder aan welke voorzieningen u op de kaart wilt tonen.

Kies voorzieningen
School
Dokter
Apotheek
Restaurant
Sportschool
OV
Supermarkt
Ziekenhuis
Kerk
Tandarts
Bioscoop
Kapper
Toon resultaten

Ik heb interesse in
Keizersgracht 444 A

Wilt u een bezichtiging inplannen of heeft u een vraag?
Neem via onderstaand formulier direct contact op met de Qualis-makelaar.

Bedankt voor uw aanvraag.

Bekijk als eerste ons nieuwste woningaanbod, ook in stille verkoop!
Maak nu een account aan

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of u een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat u heeft ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Gegevens
recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms
Pieter Joep van den Brink
Uw qualis-makelaar
Pieter Joep van den Brink
Carla van den Brink Makelaars
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
020-671 72 72

Carla van den Brink Makelaars
Account aanmaken
Bekijk stil aanbod

Maak een Qualis account aan en bekijk het grootste 'geheime aanbod' van Nederland.

Account aanmaken
Magazine
Bekijk de laatste interieur-
& lifestyle trends!

Qualis e-Magazine