visual

Garantie Nieuwbouw Spanje

BOUWGARANTIES VOOR NIEUWBOUWWONINGEN IN SPANJE

Als eigenaar van een nieuwbouwwoning in Spanje heeft u recht op wettelijke garanties. Ze bieden u bescherming tegen mogelijk financiële schade veroorzaakt door faillissement, constructiefouten en defecten aan uw nieuwe woning.

Deze bouwgarantie is een wettelijke vereiste conform artikel 1591 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek en tevens vastgelegd in statuut 38/1999 van de Spaanse bouwverordening (LOE).

OP IEDERE NIEUWBOUWWONING ZIT 10 JAAR GARANTIE (SEGURO DECENAL) VIA DE PROJECTONTWIKKELAAR

Welke garanties heeft uw nieuwbouwwoning?

1 JAAR GARANTIE

Op materiële schade die betrekking heeft op de afwerking. Dan hebben we het bijvoorbeeld over deuren die verkeerd gesteld zijn, slecht timmerwerk, kleine elektrische storingen of soortgelijke problemen die de bewoning van het pand niet verhinderen, maar tussenkomst vereisen van degenen die hebben deelgenomen aan de bouw van het pand.

3 JAAR GARANTIE

Op schade die verband houdt met de bewoonbaarheid van de woning, waarbij de meest voorkomende schade door vocht veroorzaakt wordt.

10 JAAR GARANTIE

Op functionele schade aan de woning. Dit wil zeggen schade in de funderingen, steunbalken, draagmuren en andere structurele elementen die de mechanische sterkte en stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen.


Ook zal een projectontwikkelaar u de garantie moeten geven, om in geval van het niet opleveren van de woning, bijvoorbeeld door faillissement, de reeds door u betaalde bedragen plus rente terug te storten.

Ons woningaanbod in Spanje