visual

Actievoorwaarden

WIN: HALF, Bertram Beerbaum Interior Design - Limited Edition

Algemene actievoorwaarden winacties Qualis B.V.
Winactie wordt georganiseerd door Qualis B.V. in samenwerking met Kabaz.

Deelname actie

 1. Deelname aan actie(s) is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer u een formulier voor een winactie hebt ingevuld op Qualis.nl.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder woonachtig in Nederland.
 5. Medewerkers van Qualis  en Kabaz zijn uitgesloten van deelname aan actie(s).
 6. De looptijd van de actie wordt vermeld op Qualis.nl.
 7. Qualis B.V. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan externen.
 2. Persoonsgegevens van winnaars worden alleen gebruikt voor het toezenden van de prijs.
 3. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Qualis Journal (nieuwsbrief), indien u hier in de actie zelf toestemming voor geeft.
 4. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van loting op onpartijdige wijze.
 2. De actie loopt tot maandag 1 mei 2023.
 3. De winnaars van de actie worden per e-mail op de hoogte gesteld op het opgegeven e-mailadres, uiterlijk in week 18. De prijs wordt vervolgens per post naar het opgegeven woonadres gezonden.
 4. Qualis B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.