visual

Actievoorwaarden

WINNEN: BRAINSTORMSESSIE MET INTERIOR DESIGNER/ARCHITECT ERIC KANT & het boek ‘eric kant: world of interiors’ t.w.v. € 510,-

Algemene actievoorwaarden winacties Qualis B.V.
Winactie wordt georganiseerd door Qualis B.V. in samenwerking met Eric Kant.


DEELNAME ACTIE

1. Deelname aan actie is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer u het formulier voor de winactie hebt ingevuld op Qualis.nl.
3. Eenmalige deelname per persoon.
4. Deelname aan actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder woonachtig in Nederland.
5. Medewerkers van Qualis en Eric Kant zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
6. De looptijd van de winactie en het moment van bekendmaking van de winnaar worden vermeld op Qualis.nl.
7. Qualis is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.


PERSOONSGEGEVENS

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan externen.
2. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het informeren van de winnaar en het toesturen van de gewonnen prijs.
3. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Qualis Journal (nieuwsbrief), indien u hier zelf toestemming voor geeft.
4. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.


DE PRIJS

1. De prijs bestaat uit een brainstormsessie met interior designer/architect Eric Kant, t.w.v. € 450,- waarin u zowel een verbouwing of nieuwbouwplan kunt doornemen. Na de brainstormsessie ontvangt u nog het koffietafelboek ‘ERIC KANT: World of Interiors’ als inspiratie cadeau t.w.v. € 59,95.

De prijs is te verzilveren op afspraak, binnen een jaar, in ieder geval vóór 1 mei 2025 op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Adres Studio Eric Kant: Ginnekenweg 213, 4835 NA te Breda.


WINNAAR

1. De winnaar van de actie word gekozen door middel van loting op onpartijdige wijze.
2. De actie loopt t/m 28 april 2024.
3. De winnaar van de actie wordt per e-mail op de hoogte gesteld op het opgegeven e-mailadres, uiterlijk in week 18.
4. Qualis B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.