Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-1
Amsterdam

Reguliersgracht 4

€ 1.800.000 k.k.
Verkocht
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-0
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-1
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-2
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-3
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-4
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-5
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-6
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-7
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-8
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-9
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-10
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-11
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-12
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-13
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-14
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-15
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-16
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-17
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-18
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-19
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-20
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-21
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-22
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-23
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-24
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-25
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-26
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-27
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-28
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-29
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-30
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-31
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-32
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-33
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-34
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-35
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-36
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-37
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-38
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-39
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-40
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-41
Verkocht
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-2
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-3
+42
Perceeloppervlakte
99 m²
Woonoppervlakte
265 m²
Inhoud
900 m³
Reguliersgracht 4 is succesvol verkocht door Carla van den Brink Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken

Omschrijving

** English translation below**

Reguliersgracht 4

Omschrijving

Geheel grachtenpand op unieke locatie met prachtig uitzicht door drie hoge ramen over de Herengracht tot aan de Amstel.

Dit volledige grachtenpand, gebouwd in de 17de eeuw, is gelegen aan de Reguliersgracht tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Dit Rijksmonument is al 55 jaar in eigendom van één familie en kan volledig naar eigen inzicht worden gerenoveerd naar een modern en heerlijk pand met vele mogelijkheden vanwege de uitzonderlijke vierkante plattegrond (ca. 6x9 meter).

Door de ligging, het tweede pand van de hoek, kunt u genieten van een heerlijk vrij uitzicht over de "Tante Saarbrug" en de Herengracht, in de winter zelfs tot aan de Amstel. De hoge ramen in de voorgevel zorgen voor een prachtige lichtinval. De charmante achtergevel kenmerkt zich door grote raampartijen, veel speelse ramen en een deur naar het terras.

Dit gehele grachtenpand is verdeeld over vijf woonlagen met een totaal woonoppervlakte van 265 m2 en 36 m2 overige inpandige ruimte. Dit pand heeft een heerlijk terras aan de achterzijde (32 m2) en een patio (6 m2). De vele hoge plafonds, vierkante opzet en de mogelijkheid om hier naar eigen inzicht te verbouwen maakt dit tot een geweldige kans.

De Reguliersgracht is centraal gelegen tussen de Keizersgracht en de Herengracht. De Amstel, de Utrechtsestraat, de Spiegelgracht, het Waterlooplein en de Jordaan liggen in de nabijheid. Naast veel leuke winkels, lunchrooms, traiteurs, restaurants en cafés kunt u uitgebreid genieten van de cultuur van de stad. Koninklijk Theater Carré, het Joods Historisch Museum, de Stopera, Het Rijksmuseum, Van Gogh en de Hermitage zijn allemaal op loopafstand te bereiken. Sport en ontspanning kunt u vinden in het Vondelpark en het Sarphatipark. 

Een stukje geschiedenis
De Reguliersgracht is onderdeel van de vierde uitleg van de stad Amsterdam, de vierde stadsuitbreiding. Deze vond vanaf 1658 plaats. Het oorspronkelijke plan was dat de gracht zou doorlopen tot aan de Amstel, de Halvemaansteeg zou dus opgeofferd worden. De kosten van het onteigenen van de huizen daar was echter hoger dan de inkomsten van de gronduitgifte van de nieuwe percelen, dus van dat plan werd afgezien. In september 1664 was de gracht gereed voor bebouwing.

De gracht is genoemd naar het Reguliersklooster, dat gestaan moet hebben op de plek waar nu de Utrechtsestraat de Keizersgracht kruist. Ten behoeve van de tram wilde het stadsbestuur in 1901 nog een deel van de gracht dempen. Het genootschap Amstelodamum én de schrijver Jan Ligthart kwamen in verweer en hebben dit kunnen voorkomen. De Reguliersgracht vanaf de Herengracht is het meest gefotografeerde deel van de stad, vanwege de zeven bruggen over de Reguliersgracht.

Het grachtenpand kent de volgende indeling:

Bel-etage
Entree, brede marmeren hal, die toegang geeft tot de mooie kamer-en-suite. De kamer aan de voorzijde heeft een heerlijke lichtinval door de twee grote ramen. De kamer aan de achterzijde geeft toegang tot de pantry met douche. Vanuit de hal zijn de eerste verdieping alsook het souterrain via een trap bereikbaar. 

Souterrain
Op deze verdieping bevinden zicht thans een berging, technische ruimte en twee kamers. De hal geeft verbinding met het achterhuis waar zich het atelier en de berging bevindt. Separaat toilet. De ruime patio tussen het pand en het achterhuis zorgt voor natuurlijke lichtinval en ventilatie.

Eerste verdieping
Via het trappenhuis bereik je een prachtige woonkamer met maar liefst 3,13 meter hoge plafonds, met het unieke uitzicht en de fraaie lichtinval. Aan de achterzijde is de woonkeuken gelegen.

Tweede verdieping
Op het bordes naar de tweede verdieping bevindt zich een toilet. Deze "slaapverdieping" heeft een grote slaapkamer aan de voorzijde en een kleinere slaapkamer aan de achterzijde. De badkamer is vanuit beide slaapkamers bereikbaar en is aan de achterzijde gelegen.

Derde verdieping
Overloop met zeer royale slaapkamer aan de voorzijde en toegang tot de vliering aan de achterzijde.

Vliering 
Middels een luik is de tweede vliering bereikbaar. 

Bereikbaarheid
De Reguliersgracht is per auto goed bereikbaar. De uitvalswegen naar de A1, A2 en A10 liggen op enkele minuten rijden (afrit S100).
Er zijn diverse mogelijkheden voor het gebruik van het openbaar vervoer. Station Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid-WTC zijn met de metro of tram goed bereikbaar. Trams, bussen en metro op loopafstand. Schiphol Airport ligt op 15 minuten rijden.   

Parkeren
Parkeren op de openbare weg via vergunningensysteem of betaald parkeren.

Bijzonderheden
- Uniek Rijksmonument aan de Reguliersgracht bestaande uit vijf verdiepingen;
- Conform NEN2580 is de oppervlakte 265 m2;
- Overige inpandige ruimte 36 m2 conform NEN2580;
- Unieke kans om geheel pand naar eigen smaak in te richten;
- Drie hoge ramen aan de gracht;
- Prachtige lichtinval;
- Brede marmeren entree;
- 11 Kamers waarvan 3 slaapkamers en 1 badkamer;
- Heerlijk terras van 32 m2;
- Patio van 6 m2 in souterrain;
- Hoge plafonds;
- Rijksmonument;
- Gelegen op eigen grond;
- Funderingsonderzoek aanwezig;
- Zowel goede lagere- alsook middelbare scholen liggen in de nabijheid. 

In de koopakte zal een "as is where is" clausule worden opgenomen, omvattende een asbest- ouderdoms- en niet zelfbewonings clausule.

Oplevering
Oplevering zal in overleg plaatsvinden.


*** English text***

Description

Entirely canal house on a unique location with a beautiful view through three high windows over the Herengracht to the Amstel.

This entire canal house, built in the 17th century, is located on the Reguliersgracht between the Keizersgracht and the Herengracht. This national monument has been owned by one family for 55 years and can be developed completely at your own discretion into a modern and beautiful building, with many possibilities, because of the extensive square floor plan (approx. 6x9 meters).

Due to its location, you can enjoy a wonderful unobstructed view over the "Tante Saarbrug" and the Herengracht, in winter even as far as the Amstel. The high windows in the front facade provide a beautiful light. The charming rear facade extends through large windows, playful windows and a door to the terrace.

This entire canal house, is spread over five floors, has a total living area of 265 sqm and 36 sqm of other indoor space. This property has a lovely terrace at the rear (32 sqm) and a patio (6 sqm). The many high ceilings, square design and possibilities to build here at your own discretion, makes this a great opportunity.

Reguliersgracht is centrally located between the Keizersgracht and the Herengracht. The Amstel, the Utrechtsestraat, the Spiegelgracht, the Waterlooplein and the Jordaan are in close proximity. In addition to many nice shops, lunchrooms, caterers, restaurants and cafes, you can fully enjoy the culture of the city. Royal Theater Carré, the Jewish Historical Museum, the Stopera, the Rijksmuseum, Van Gogh and the Hermitage are all within walking distance. Sports and relaxation can be found in the Vondelpark and the Sarphatipark.

A piece of history
The Reguliersgracht is part of the fourth expansion of the city of Amsterdam, the fourth urban expansion. This took place from 1658. The original plan was that the canal would continue all the way to the Amstel, so the Halvemaansteeg would be sacrificed. However, the cost of expropriating the houses was higher than the income from the land allotment of the new plots, so that plan was abandoned. In September 1664 the canal was ready for building.

The canal is named after the Reguliersklooster (monastery), which must have stood on the spot where the Utrechtsestraat now crosses the Keizersgracht. In 1901 the city council wanted to fill in part of the canal for the tram. The Amstelodamum society and the writer Jan Ligthart put up a defense and were able to prevent this. The Reguliersgracht, seen from the Herengracht is the most photographed part of the city, because of the seven bridges over the Reguliersgracht.

The canal house has the following layout:

Elevated ground floor
Entrance, wide marble hallway, which gives access to the beautiful room-en-suite. The room at the front catches a wonderful light through the two large windows. The room at the rear gives access to the pantry with shower. The first floor as well as the basement can be reached via a staircase out of the hallway.

Basement
On this floor are now a storage room, technical room and two rooms situated. The hallway connects to the rear part of the house where the studio and storage room are located. Separate toilet. The spacious patio between the building and the rear part of the house provides natural light and ventilation.

First floor
Via the staircase you reach a beautiful living room with no less than 3.13 meters high ceilings, with a unique view and beautiful light. The kitchen is located at the rear part of the house.

Second floor
There is a toilet on the landing to the second floor. This "sleeping floor" has a large master bedroom at the front and a smaller bedroom at the rear. The bathroom is accessible from both bedrooms and is located at the rear.

Third floor
Landing with very spacious bedroom at the front and access to the attic at the rear part of the house.

Attic
The second attic is accessible through a hatch.

Accessibility
The Reguliersgracht is easily accessible by car. The roads to the highway A1, A2 and A10 are a few minutes drive. (exit S100).
There are several options for using public transport. Amsterdam Central Station and the train station Amsterdam Zuid-WTC are easily accessible by metro or tram. Trams, buses and metro reachable within walking distance. Schiphol Airport is a 15 minute drive away.

Parking
Parking on the public road via a permit system or paid parking.

Particularities
- Unique national monument on the Reguliersgracht consisting of five floors;
- In accordance with NEN2580, the surface is 265 sqm;
- Other indoor space 36 sqm in accordance with NEN2580;
- Unique opportunity to furnish the entire property to your own taste;
- Three high windows on the canal;
- Beautiful light;
- Wide marble entrance;
- 11 rooms of which 3 bedrooms and 1 bathroom;
- Lovely terrace of 32 sqm m2;
- Patio of 6 sqm in the basement;
- High ceilings;
- National monument;
- Located on private land;
- Foundation investigation report present;
- Both good primary and secondary schools are nearby.

An "as is where is" clause will be included in the purchase deed, including an asbestos-, old age- and non-self-occupancy clause.

Delivery
Delivery will take place in consultation.
Meer lezen
Minder lezen
Pieter Joep van den Brink
Uw qualis-makelaar
Pieter Joep van den Brink
Carla van den Brink Makelaars
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
020-671 72 72
Contact met de makelaar
Reguliersgracht 4, Amsterdam foto-1
Reguliersgracht 4 is succesvol verkocht door Carla van den Brink Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken