Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-1
Amsterdam

Keizersgracht 71 /HLV

€ 1.000.000 k.k.
Verkocht
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-0
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-1
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-2
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-3
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-4
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-5
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-6
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-7
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-8
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-9
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-10
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-11
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-12
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-13
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-14
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-15
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-16
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-17
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-18
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-19
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-20
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-21
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-22
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-23
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-24
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-25
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-26
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-27
Verkocht
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-2
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-3
+28
Aantal kamers
4
Woonoppervlakte
113 m²
Inhoud
380 m³
Keizersgracht 71 /HLV is succesvol verkocht door Carla van den Brink Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken

Omschrijving

*****ENGLISH TRANSLATION BELOW*****

Een heerlijk beletage appartement met hoge ramen in een schitterend grachtenpand (rijksmonument) op een van de mooiste stukjes van de Keizersgracht.

Het appartement bevindt zich links van de voordeur op de beletage en heeft twee grote ramen aan de grachtzijde en twee grote ramen aan de achterzijde uitkijkend op de patio die voor algemeen gebruik toegankelijk is.

Het appartement bestaat uit twee zeer fraaie ruimtes, voorzien van hoge plafonds. De hoogtes zijn 4.25 m en 4.49 m. De originele houten vloeren, lambrisering, geornamenteerde plafonds en marmeren schouwen zijn nog bijna geheel in tact en goed onderhouden. De plafonds en het houtwerk hebben hun oorspronkelijke kleuren behouden. De wandbespanning is van deze moderne tijd. Aan de achterzijde zijn een open keuken en een badkamer gerealiseerd en daarboven een entresol met ruime slaapruimte en een werkplek/bureauhoek.

Onder de keuken bevindt zich in het souterrain een ruime berging voorzien van 2 kleine raampjes op de patio. De berging is via de algemene hal te bereiken. In de berging is nu de aansluiting voor wasmachine en droogtrommel.

In het souterrain is de algemene fietsenberging, bereikbaar vanaf de straatzijde.

Los van deze berging in het rechter gedeelte van het souterrain een kast met water- gas- en electriciteits meter. Ook is aan deze zijde een ruim cv hok, de cv is vorig jaar vervangen.

Een schitterend pand met veel historie.
Het oorspronkelijke pand stamt uit 1630 en was geen 5, maar 3 vensters breed. In 1730 vond een grote verbouwing plaats, uit die tijd stamt de brede gang en het monumentale trappenhuis. Omstreeks 1770 werd het koetshuis rechts van het pand verworven. In de 19e eeuw werden de twee panden samengetrokken, waardoor een breed woonhuis ontstond met een 18e eeuwse hal. In het beroemde boek van Caspar Philips met de geveltekeningen van alle grachtenpanden kan men de gevels zien voordat deze waren samengevoegd.

De hal bevat wand- en plafond sculpturen van stucwerk, hierbij zijn de werelddelen uitgebeeld en klassieke allegorieën, ook de trap naar de verdiepingen is voorzien van gesculptuurde houten leuningen. Deze zijn vervaardigd eerste helft 18e eeuw door vader en zoon Van Logteren, die verscheidene panden aan de grachten en voorname villa’s in den lande hebben voorzien van ornamenten.

De huidige gevel is 5 ramen breed, een riante voordeur in het midden met een dubbele stoep. Het pand telt vier woonverdiepingen en een souterrain. Aan de bovenzijde een attiek. Een van de beroemde bewoners die hier gewoond heeft, is Heinrich Schliemann, een schildje op de voorgevel getuigt hiervan, hij is de latere ontdekker van Troje.
Tevens is het pand een gemeenschap geweest voor de broeders van Saint Louis. In het grachtenmuseum is de voorkamer te zien ten tijde van de broederschap.

Het pand is samen met het achterhuis onderverdeeld in 8 woonunits en voorzien van een lift.

De VVE is zeer actief en zeer nauwgezet.

Een heerlijke pied-a-terre midden in een van de mooiste delen van de Amsterdamse binnenstad, nog vrij rustig, op loopafstand van Centraal Station, de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat met alle mogelijke winkels en diverse markten. Op zaterdag vindt u de markt op de Noordermarkt en Lindengracht. Op maandag is er markt op de Noordermarkt en Westerstraat en op woensdag is de biologische markt op Haarlemmerplein. Daarnaast zijn er vele leuke terrasjes en eethuisjes op loopafstand, kortom een perfecte locatie voor de liefhebber van de Amsterdamse binnenstad.

- Goede VvE
- Oppervlakte GO 113 m2 (inclusief 27 m2 vide), exclusief hobbykamer 17 m2 in souterrain
- Hobbykamer in de souterrain
- CV kast in souterrain
- Direct bovengelegen woning recent verkocht, zal worden voorzien van nieuw isolatievloer
- Mogelijkheid open haard

*****ENGLISH TRANSLATION BELOW*****

Wonderful apartment with windows of great hight, situated in a beautiful canal house (national monument) on one of the best parts of the canal.

The apartment is located on the left of the front door on the first floor and has two large windows on the canal side and two large windows at the back overlooking the inside patio which is accessible for general use.

The apartment consists of two very beautiful spaces, equipped with high ceilings. The heights are 4.25 m1 and 4.49 m1. The quality and appearance of these spaces that were originally here from the beginning, are almost intact, that is, the original wooden floors, paneling and wall decoration, ornamented ceilings and a marble fireplace in both rooms. Also the colors of ceilings and woodwork have retained the original colors, the wall decoration comes from this modern time. At the back an open kitchen and a bathroom have been realized and above that a mezzanine with spacious sleeping area and a workplace / office corner.

Everything has been recently painted and restored.

Under the kitchen you can find in the basement a large storage room with 2 small windows on the patio. The storage room can be reached via the general hall and stairs. In the storage room there is a connection for washing machine and tumble dryer.

In the basement is also the general bicycle storage.

Apart from this storage room, in the right part of the basement, a cupboard with water, gas and electricity meters is situated. Also on this side you can find a large CV loft, the CV was replaced last year.

A beautiful building with a lot of history, the building has had a lot of different functions The original building dates from 1630 and was not 5 but 3 windows wide. In 1730 a major renovation took place, from that time the broad corridor and the monumental staircase were a fact. Around 1770 the coach house was acquired to the right of the building. In the 19th century, the two buildings were contracted, creating a wide house with an 18th century hall. In the famous book with the façade drawings of all the canal houses of Caspar Philips one can see the façades before they were joined together.

The hall contains wall and ceiling sculptures of stucco, here the world parts and classical allegories are depicted, also the staircase to the floors is equipped with sculpted wooden railings. These were made in the first half of the 18th century by father and son Van Logteren, who provided several buildings on the canals and prominent villas in the country with ornaments.

The current facade is 5 wide windows wide, a spacious front door in the middle with a double pavement. The building has four residential floors and a basement. A attic at the top. Among others, a famous gentleman who lived here is Heinrich Schliemann, a shield on the façade refers to this, he is the later discoverer of Troy. It has also been a community for the Saint Louis brothers. In the canals museum the front room can be seen at the time of the brotherhood.

Together with the secret annex, the building is divided into 8 residential units and equipped with a lift.

The VVE is very active and very meticulous.

A wonderful pied-a-terre in the middle of one of the most beautiful parts of the city center, still fairly quiet, within walking distance of Central Station, the Haarlemmerdijk and Haarlemmerstraat with all possible shops, on Saturday the Noordermarkt and Lindengrachtmarkt and the market on Noordermarkt and Westerstraat on Mondays, on Wednesdays the organic market on Haarlemmerplein, besides many nice terraces and eateries, in short a perfect location for the lover of the Amsterdam city center.
Meer lezen
Minder lezen
Pieter Joep van den Brink
Uw qualis-makelaar
Pieter Joep van den Brink
Carla van den Brink Makelaars
De Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
020-671 72 72
Contact met de makelaar
Keizersgracht 71 /HLV, Amsterdam foto-1
Keizersgracht 71 /HLV is succesvol verkocht door Carla van den Brink Makelaars

Geen woning meer mislopen? Maak een account aan en ontvang als eerste updates over nieuwe woningen, ook in stille verkoop.

Account aanmaken