Cookies op deze website

Qualis gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken. Op onze website kun je ook ons privacybeleid en meer info over cookies vinden.

Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- Minervalaan 25 2, Amsterdam foto- blur
  25 Photos
  Close
Pieter Joep van den Brink
  020-6717272

Available at
Carla van den Brink Makelaars

Objectcode
08442
Asking price
€ 925.000 k.k.
Living surface
158 m²
Volume
475 m³
  Share:

Description

Unfortunately the description has not been translated by the realtor.
Instead, the original Dutch text is shown below.
Please press the Google Translate button for a translation.


   Google Translate***ENGLISH TRANSLATION BELOW***
Zeer ruime bovenwoning van 158 m2 op de tweede verdieping met prachtig uitzicht over de geliefde Minervalaan! Dit royale 6- kamer appartement is gelegen op de hoek van de Minervalaan en de Gerrit van der Veenstraat en is uniek vanwege de grote voorkamer die zich bevindt in de punt van dit karakteristieke complex. Naast de 158 m2 woonoppervlakte op 1 woonlaag, zijn er op de vijfde verdieping nog twee grote zolderbergingen van samen 22 m2. Het betreft een voormalig huurwoning en de woning dient intern grondig gerenoveerd te worden. Vanwege de oppervlakte en de indeling zijn er veel mogelijkheden om er een prachtig gerenoveerde woning naar eigen wens en smaak van te realiseren.
Het geheel is gelegen op erfpachtgrond, de huidige eigenaar heeft de aanvraag gedaan zodat er nog onder gunstige voorwaarden eeuwigdurend kan worden afgekocht.

Indeling:
Het appartement is gelegen op de tweede verdieping en kent de volgende indeling:
Entree, hal met garderoberuimte, die aan de rechterzijde uitkomt in de ruime eetkamer. Middels ensuite glas in lood deuren toegang tot de ruime woonkamer met erker die mooi uitkijkt op de Gerrit van der Veenstraat. Vanuit de woonkamer toegang tot de voorkamer die zich bevindt onder de kap van de klassieke uitbouw aan de voorzijde. Vanuit een tweede hal is er toegang tot de slaap- werkkamer aan de voorzijde. Ernaast is de zeer ruime slaapkamer gelegen. De keuken bevindt zich aan de achterzijde van de woning en geeft toegang tot een klein balkonnetje gelegen op het oosten. Naast de keuken is de derde kleine slaapkamer gelegen. De badkamer is uitgerust met ligbad/douche combinatie, toilet, wastafel. Separaat toilet.
Op de vijfde verdieping bevinden zich twee ruime bergingen van samen 22 m2, die in de vroegere dagen werden gebruikt als dienstbodekamer. Beide kamers beschikken over een raam.

Gelegen op een zeer geliefde locatie in Zuid. De gezellige winkelstraat de Beethovenstraat is om de hoek gelegen op loopafstand en kent een scala aan diverse winkels, boetiekjes en restaurants. Iets verderop zijn met de fiets de geliefde Cornelis Schuytstraat, het concertgebouw en het Museumplein in een oogwenk te bereiken. Voor ontspanning is het bekende Vondelpark zeer nabij.

Erfpacht:
Het appartement is gelegen op voortdurende erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam. Het huidige tijdvak is ingegaan op 1 september 2000 en loopt tot en met 31 augustus 2050. De algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing.
Het appartement heeft een canon van € 1.424,78 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.
De voormalige dienstbodekamers/bergingen hebben een canon van € 48,25 per jaar en deze wordt jaarlijks geïndexeerd.
De aanvraag voor eeuwigdurende erfpacht is gedaan zodat er nog onder de gunstige voorwaarden eeuwigdurend kan worden afgekocht door de koper.

Vereniging van eigenaren:
- Het betreft een gezonde en actieve vereniging van eigenaren, die professioneel beheerd wordt door Delair Vastgoedbeheer.
- De servicekosten zijn thans circa € 244,35 per maand voor het appartement en € 41,85 per maand voor de zolderbergingen. De stookkosten bedragen € 293,- per maand.
- De vereniging maakt gebruik van blokverwarming die naar rato wordt afgerekend.
- De vereniging beschikt over een meerjaren onderhoudsplan. Medio februari zal het dak worden vervangen, de eigen bijdrage hiervoor is reeds door verkoper voldaan.

Bijzonderheden:
- Het betreft een rijksmonument.
- De woning dient intern geheel gemoderniseerd te worden, waarbij er een prachtig appartement met diverse indelingen gecreëerd kan worden die naar eigen wens en smaak kan worden afgewerkt.
- Conform NEN2580 bedraagt het totale woonoppervlakte 158,32 m2.
- De bergingen hebben een totale oppervlakte van 22 m2.
- Het balkon op het oosten heeft een oppervlakte van 1,27 m2.
- Het appartement en de bergingen zijn gelegen op erfpachtgrond.
- Kadastraal bekend: Gemeente Amsterdam, sectie Z nummer 3504 index 7
Gemeente Amsterdam, sectie Z nummer 3504 index 10
- In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule, asbestclausule en een niet zelfbewoningsclausule worden opgenomen.
- Koper dient een isolatievloer te leggen conform de gelden normen van minimaal 10db.
- Er kan mogelijk een asbestzeil in de woning liggen.
- Feitelijke situatie van de bergingen wijkt (minimaal) af van de splitsingstekening.
- De woning op Minervalaan 25-III staat ook te koop en kan eventueel in combinatie met 2-hoog worden gekocht.
- Vaste projectnotaris Buma Algera notariaat.

***ENGLISH TRANSLATION BELOW***
Very spacious upstairs apartment of 158 m2 on the second floor with a beautiful view over the popular Minervalaan! This spacious 6-room apartment is located on the corner of Minervalaan and Gerrit van der Veenstraat and is unique because of the large front room that is located at the tip of this characteristic complex. In addition to the 158 m2 of living space on one level, there are two large attic storage rooms of 22 m2 combined on the fifth floor. This is a former rental property and the property needs to be thoroughly renovated internally. Because of the surface and the layout, there are many possibilities to realize a beautifully renovated home to your own taste and wishes.
The property is located on leasehold land, the current owner has made the request, so the perpetual groundlease can still be bought off under favorable conditions.

Layout:
The apartment is located on the second floor and has the following layout:
Entrance, hall with wardrobe space, which opens on the right into the spacious dining room. Through ensuite stained glass doors you enter the spacious living room with bay window overlooking the Gerrit van der Veenstraat. From the living room access to the front room that is located under the hood of the classic extension at the front. From a second hall there is access to the bedroom at the front. Next to it is the very spacious bedroom. The kitchen is located at the back of the house and gives access to a small balcony facing east. The third small bedroom is located next to the kitchen. The bathroom is equipped with a bathtub / shower combination, toilet, sink. Separate toilet.
On the fifth floor there are two large storage rooms of 22 m2 in total, which were used as servents room in the earlier days. Both rooms have a window.

Located in a very popular location in South. The pleasant Beethovenstraat shopping street is around the corner within walking distance and has a range of shops, boutiques and restaurants. A little further on you can reach the beloved Cornelis Schuytstraat, the “Concert gebouw” and the Museumplein in an instant by bike. The famous Vondelpark is very close for relaxation.

Ground lease:
The apartment is located on continuous leasehold land of the municipality of Amsterdam. The current period started on 1 September 2000 and runs until 31 August 2050. The general provisions for continuing ground lease 2000 apply.
The apartment has a canon of € 1,424.78 per year and is indexed annually.
The former servents rooms / storerooms have a canon of € 48.25 per year and this is indexed annually.
The application for perpetual lease has been made so that the buyer can still buy off under the favorable conditions.

Owners Association:
- It is a healthy and active association of owners, which is professionally managed by Delair Property Management.
- The service costs are currently around € 244.35 per month for the apartment and € 41.85 per month for the attic storage. The heating costs amount to € 293 per month.
- The association uses block heating that is charged pro rata.
- The association has a multi-year maintenance plan. The roof will be replaced in mid-February, the personal contribution for this has already been paid by the seller.

Particularities:
- It is a national monument.
- The house needs to be completely modernized internally, whereby a beautiful apartment with various layouts can be created that can be finished to your own taste and wishes.
- In accordance with NEN2580, the total living area is 158.32 m2.
- The storage rooms have a total area of 22 m2.
- The east-facing balcony has an area of 1.27 m2.
- The apartment and the storerooms are located on leasehold land.
- Cadastral known: Municipality of Amsterdam, section Z number 3504 index 7
Municipality of Amsterdam, section Z number 3504 index 10
- An old age clause, asbestos clause and a non-self-employment clause will be included in the purchase agreement.
- The buyer must lay an insulation floor in accordance with the applicable standards of at least 10 dB.
- There is a possibility that an asbestos sail may be in the home.
- The actual situation of the storage areas deviates (at least) from the split plan.
- The property on Minervalaan 25-III is also for sale and can possibly be purchased in combination with 2-storey.
- Permanent project notary Buma Algera notary.

Details

Location

Minervalaan 25 2, 1077 NK Amsterdam

• Near quiet road • In town center • In residental area

Transfer
Price
€ 925.000 k.k.
Status
Available
Acceptance
in consultation
Build
Apartment type
Upper floor apartment, Apartment
Bottom floor
3
Build type
Existing
Build year
1927
Maintenance inside
Moderate
Maintenance outside
Fair
Particulars
Monument
Surface and volume
Living surface
158 m²
Volume
475 m³
Layout
Rooms
6
Bedrooms
4
Floors
1
Exterior areas
Shed
Indoor

Location

Street view
Map view
10 min
20 min
30 min
Travel time
Points of interest

Calculate your travel time

Choose your transportation
Maximum travel time
10 min.
20 min.
30 min.
Travel moment
Daluren
Piekuren
Show results

Points of interest

Indicate which points of interest you want to show on the map.

Choose your points of interest
School
Doctor
Pharmacy
Restaurant
Gym
Transportation
Supermarket
Hospital
Church
Dentist
Cinema
Barber
Show results

Pieter Joep van den Brink
De Lairessestraat 123, 1075HH Amsterdam

Phone
020-6717272

Contact me

The form has successfully been sent. We wil contact you as soon as possible.

Something went wrong while sending the contact form. Check if you correctly filled in all required fields and try again.

QUALIS MAGAZINE ONLINE

Qualis Magazine shows you an overview of the most beautiful premium homes in the Netherlands and abroad. This combined with stories about trends and developments in the housing market, interior, art, travel and culinary enjoyment. Qualis Magazine is sent free of charge four times a year from the Qualis real estate agent in your region to a selective group of people with homes in the middle and upper segment.

Read our QUALIS MAGAZINE

+

Many homes in top locations are sold through private sales.The 55 agents of Qualis have a number of these listings in their portfolio. If you are interested in the private sales properties in the high-end segment, register here and Qualis will gladly inform you.

+

U bekijkt de website met een oude Internet browser (). De website van Qualis wordt niet door uw browser ondersteund. We adviseren u een nieuwe internet browser te downloaden voor een optimale en veilige internet ervaring.

You view the website with an old Internet browser (). The Qualis website is not supported by your browser. We advise you to download a new internet browser for an optimal and safe internet experience.